Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Στις 24/1 πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνέλευση της τοπικής επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Σαλαμίνας όπου και:
1. Άνοιξε το μητρώο μελών της τοπικής επιτροπής.
2. Αποφασίστηκαν δράσεις κατά τη διάρκεια του μήνα όσον αφορά το θέμα του λατομείου «Αγγέλου»(παρεμβάσεις με προκήρυξη ΣΥΡΙΖΑ + αφισοκόλληση με εφημερίδα τοίχου)
3. Ιδρύθηκε επιτροπή Επισφάλειας. Προγραμματίστηκαν δράσεις μέσα στο μήνα για την διεύρυνση της επιτροπής και το άπλωμα της Καμπάνιας.
4. Ανακοινώθηκε η προσπάθεια δημιουργίας Δημοτικής Κίνησης στην Σαλαμίνα από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ιδρύθηκε Επιτροπή για την Δημοτική Κίνηση και προγραμματίστηκαν δραστηριότητες που θα επιτρέψουν την δημιουργία και την παγίωση της ενόψει και των Δημοτικών εκλογών.

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ